Форми контролю

Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів державної влади
та органів управління освітою

У 2010-2011 навчальному році заклад працював у постійному контакті з Головним управлінням освіти і науки міста Києва, Управлінням освіти Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, її науково-методичним центром.

Відбувався поточний контроль та всебічна допомога і підтримка з боку органів державної влади та управління освітою у процесі становлення та розвитку Скандинавської гімназії щодо забезпечення нею:

  • конституційного права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
  • реалізації єдиної державної політики в галузі загальної середньої освіти;
  • умов роботи навчального закладу, стану матеріально-технічної бази, дотримання вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів, організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01);
  • ефективності роботи педагогічного колективу відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти та державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;
  • результативності навчально-виховного процесу в гімназії, надання учням можливостей здобути знання понад обов'язковий загальноосвітній рівень;
  • створення умов та можливостей для учнів щодо повної реалізації їх здібностей, обдарувань, талантів та всебічного розвитку;
  • ефективності та результативності управлінської діяльності адміністрації гімназії;
  • потенційних можливостей розвитку Скандинавської гімназії щодо організації повноцінного профільного навчання у старшій школі, створення відповідного навчально-методичного забезпечення для кожного напрямку профільного навчання.

Скандинавська гімназія

<< Назад