Прийом до гімназії

Правила 

приймання дітей (учнів) до Скандинавської гімназії

     Умови приймання учнів до гімназії розроблені відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти , затверджено наказом МОН України від 16.04.2018
№ 367 та згідно Статуту гімназії.


Приймання учнів до 2–4-х  класів
Приймання учнів до 2–4-х  класів здійснюється за наявності вільних місць та з урахуванням місця проживання.

Приймання учнів до 5–11-х  класів
Приймання учнів до 5–11-х  класів здійснюється за наявності вільних місць. Якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах, то здійснюються конкурсні випробування в усній, письмовій формах та/або з використанням цифрових технологій.

 • Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), зарахування учнів відбувається за тиждень до початку занять нового навчального року.
 • Умовами конкурсу в гімназії передбачено проведення випробувань із навчальних предметів, що відповідають спеціалізації гімназії (українська мова, англійська мова, математика), в усній або письмовій формах (співбесід, диктантів, тестування, письмових робіт тощо).
 • Діти (учні), які за рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 • До гімназії подаються такі документи:
  • заява;
  • копія свідоцтва про народження (паспорта);
  • особова справа;
  • медична картка встановленого зразка.
                                                                                 Шановні батьки!
  Враховуючи дію воєнного стану, можливу зміну контингенту здобувачів освіти, про наявність вільних місць у 2-11 класах на 2023-2024 навчальний рік просимо дізнаватися протягом червня-серпня за телефоном 577-23-26.

                                                                                                                                                                             Адміністрація