План заходів


План заходів

у Скандинавській гімназії

«Про запобігання та протидію домашньому насильству»

на 2023-2024 навчальний рік

№ п/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1.

Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками школи Конвенції ООН «Про права дитини», Закону України «Про охорону дитинства» законодавств України в галузі освіти в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини.

Протягом року

Директор Пушкарьова Т.Е.

2

В разі виявлені фактів насильства над дітьми негайно надавати інформації відповідним правоохоронним органам

Постійно

Директор Пушкарьова Т.Е.

3

Розробити та провести цикл заходів щодо вивчення та популяризації серед учнів та батьків конвенції ООН про права дитини

Протягом року

Класні керівники

4

Забезпечити систематичне оновлення банку даних сімей, де існують випадки вчинення насильства в сім’ї або виникає реальна загроза його вчинення

Постійно

Соціальний педагог Чорненко О.І.

5

Пропагувати під час освітнього процесу формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення до дітей

Постійно

Класні керівники, соціальний педагог, практичний психолог

6

Проводити соціально-психологічні дослідження серед учнів закладу з метою вивчення проблем підліткового насильства та розробити рекомендації для попередження фактів психологічного розладу, агресивності та жорстокості серед неповнолітніх.

Протягом року

Практичний психолог Дзюба М.А.

7

Проводити просвітницькі заходи в навчальному закладі з питань підготовки молоді до сімейного життя, планування сім’ї та попередження насильства в сім’ї.

Постійно

Заступник директора з НВР Полікарпова І.В.

8

Організовувати і проводити просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї

Постійно

Соціальний педагог

Класні керівники

9

При необхідності надавати постраждалим від насильства в сім’ї юридичні, психологічні, соціально-педагогічні, інформаційні послуги

Постійно

Соціальний педагог,

Практичний психолог

10

Із метою привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем щодо подолання насильства в сім’ї, торгівлі людьми та будь-яких проявів гендерної дискримінації проводити культурно-мистецькі акції до Дня сім’ї, родинних свят, вшанування сімейних трудових династій

Постійно

Заступник директора з НВР, Педагог-організатор,

Класні керівники

11

Розробляти та розповсюджувати інформаційні матеріали з питань рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми

Постійно

Соціальний педагог

Практичний психолог

12

Забезпечити раннє виявлення сімей, в яких може виникнути реальна загроза вчинення насильства в сім’ї

Постійно

Соціальний педагог

 Класні керівники

13

Провести з учнями бесіди, круглі столи на тему: - «Що робити, коли тебе ображають дорослі»; - «Насильство в сім’ї та як його уникнути»

Постійно

Соціальний педагог

Практичний психолог

Класні керівники