Звягінцева-Семенець Юлія Петрівна


      Звягінцева-Семенець Юлія Петрівна, вчитель хімії. Стаж роботи – 7 років. Освіта: вища. У 2011 році здобула кваліфікацію магістра, у січні 2019  року захистила достроково дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, маю вчене звання доцента. Життєве кредо: «Кожна прожита секунда – це частинка життя, а кожну частинку життя треба гідно прожити».
      Під час роботи у ВНЗ опанувала основні навчальні курси: проводила лекційні та лабораторні заняття, приймала заліки та іспити, керувала курсовими роботами та проєктами, бакалаврськими кваліфікаційними роботами, виробничою і переддипломною практиками, проводила науково-дослідну роботу. Брала участь у методичному забезпеченні основних навчальних курсів кафедри. Неодноразово була учасником міжнародних конференцій у країнах ЄС з представленням результатів своїх наукових досліджень. За результатами наукової роботи маю 29 публікацій, з них: 19 наукових праць (опублікованих у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що включені до науковометричних баз Scopus і Web of Science), 8 патентів України, дві навчально-методичні праці. За результатами наукових здобутків у 2020 році була нагороджена дипломом лауреата премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва. 
      У своїй педагогічній роботі вважаю, що вчитель повинен сприяти розвитку в кожного учня позитивної «Я − концепції». Педагогічне кредо: «Справжній педагог повинен любити те, чому навчає і любити тих, кого навчає». 
      Методична тема, над якою поглиблено працюю: «Розвиток пізнавальної активності на уроках хімії шляхом впровадження інтерактивної та дослідницької технологій». Аналізуючи досягнення учнів у засвоєнні матеріалу, зробила висновок, що використання цих технологій підвищує їхній інтерес до предмета, розвиває мислення, пам'ять та формує здатність до прийняття рішень у разі нестандартних ситуацій. У своїй роботі використовую різні форми пізнавальної діяльності, що створюють комфортні умови для навчання, за яких учні відчувають свою значущість, розвивають  здібності, набувають впевненості, виробляють навички спільної роботи у колективі. 
      На сьогоднішній день вчитель в освітньому процесі має виконувати ролі наставника, фасилітатора, консультанта, менеджера, модератора, коуча. Прагнучи відповідати всім цим якостям, постійно займаюся підвищенням свого фахового рівня: відвідую семінари, вебінари, конференції, курси тощо. Ділюся своїми матеріалами на освітніх сайтах. 
      Як класний керівник, створюю сприятливі умови для встановлення довірливих стосунків з учнями, організовую їхнє дозвілля й позашкільну діяльність, завжди прагну мати уявлення щодо інтересів школярів та бути в курсі їхніх проблем. 
      Тобто, вся моя робота спрямована на те, щоб забезпечити якісне викладання предмета та створити умови для успішного засвоєння навчального матеріалу.