Проценко Наталія Василівна


      9 грудня 2022 року вчителем фізичної культури вищої категорії, зі званням «Старший вчитель» Проценко Н. В. був проведений урок в 6-д класі Модуль «Футбол».
       Мета уроку: підвищити інтерес учнів до уроків фізичної культури; сприяти зміцненню національно-патріотичної позиції молоді; сприяти гармонійному розвитку особистості; зміцнювати і зберігати здоров’я; забезпечувати раціональне формування індивідуального фонду рухових умінь і навичок.
      Учні вчилися техніці зупинки й передачі м’яча у русі, повторювали поєднання прийомів з технікою володіння м’ячем та ударів на точність, розвивали спритність та швидкісно-силові якості, шляхом гри футбол.
      На уроці вчитель використовувала різні методи: словесні, демонстрації та практичні. Приділялася увага розучуванню вправ частинами та в цілому. Ігровий метод сприяв організації та згуртуванню дитячого колективу. Змагальний метод стимулював інтерес та активізацію до виконання фізичних вправ. 
      Упродовж уроку діти розвивали ключові компетентності: загально-культурні, навчально-пізнавальні, комунікативні, особистісні.
      Урок Наталії Василівни мотивував дітей до занять спортом та веденню здорового способу життя. Відео >>

      17 лютого 2023 року вчителем фізичного виховання вищої категорії Проценко Н.В. був проведений урок в 7-Г класі за темою «Баскетбол».
Баскетбол одна з найпопулярніших ігор у країні. Для неї характерні всілякі рухи: ходьба, біг, зупинки, повороти, стрибки, ловля, кидки, ведення м’яча, здійснюваного в єдиноборстві з суперником. Баскетбол як важливий засіб фізичного виховання і оздоровлення дітей включений у загальноосвітні програми середніх шкіл.
Метою уроку було оволодіння учнями навичок ловіння та передачі м'яча, його ведення та кидки у кошик. Завданням уроку було:
вдосконалення тримання м’яча, положення рук та ніг під час ловіння і передачі м’яча, кидків
  • Закріпити техніку виконання вивчених елементів у навчальній грі. 
  • Сприяти розвитку швидкості, спритності, координації рухів, уваги.
  • Виховувати дисциплінованість та навички самоконтролю.
Найефективнішим методом на уроках фізичного виховання є одночасне поєднання слова і демонстрації, а також підвідних вправ. Для закріплення завдань уроку був застосований метод навчальної гри, під час якої активно розвиваються наскрізні навички, а саме: критичне мислення. У кожному ігровому моменті учень має розрахувати відстань до кошика, виконати ведення чи передачу м’яча, швидко зробити кидок, поки м’яч летить у повітрі.
Протягом уроку в учнів розвивалися ініціативність та соціальні компетентності. Вони, у свою чергу, формують такі вміння: організувати гру, спілкуватися в різних ситуаціях, нівелювати конфлікти, вигравати і програвати, дотримуючись правил чесної гри, контролювати свій стан під час виконання фізичних вправ, свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших.