Дзюба Марина Анатоліївна

Практичний психолог


Дзюба Марина Анатоліївна

Освіта: Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського

Спеціальність:  Початкове навчання. Практична психологія

Додаткова освіта: Арт-терапевт  (ГО “Східноукраїнська асоціація арт-терапії”)


Години консультування

Дні тижня

Години

Вид роботи

 

Понеділок 

 

9.00 – 11.00 

 Консультування батьків.

 Консультування педпрацівників.

 

Вівторок

 

12.00 – 14.00

Консультування здобувачів освіти.

 Консультування педпрацівників.

 

Середа

9.00 – 10.00

15.00 – 16.00

 Консультування батьків.

Консультування здобувачів освіти.

 

Пятниця

 

14.00 – 15.00

 Консультування батьків.

 Консультування педпрацівників.Напрямки роботи практичного психолога:

1.    Діагностична  робота:

•виявлення причин труднощів у навчанні, соціально-психологічній адаптації (1-і, 5-і, 10-і класи),  інтелектуальному розвитку;

•вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні (профорієнтація учнів 9–х, 11–х класів).

2.    Корекційно–розвивальна робота:

(робота за індивідуальним запитом, за ІПР)

•підвищення загального розвитку дитини, заповнення прогалин її попереднього розвитку і навчання;

•розвиток недостатньо сформованих вмінь та навичок;

•підготовка дитини до адекватного сприйняття навчального матеріалу.

3.    Профілактична робота:

•профілактика булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин;

• профілактика суїцидальної поведінки, вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв серед молоді, девіантної поведінки молоді;

•формування психосоціальної стійкості до стресу;

•стабілізація емоційної сфери особистості, формування позитивної життєвої перспективи;

•активізація процесів самопізнання, самосприйняття, саморегуляції і самоконтролю, побудова позитивного образу майбутнього;

•запобігання емоційному вигоранню у батьків і педагогів;

•протидія торгівлі людьми

(проведення інтерактивних занять, ігор, тренінгів, круглих столів; проведення профілактичних лекцій за різноманітними темами).

4.    Консультаційна робота:

(індивідуальне консультування або групове усіх учасників освітнього процесу. Робота за індивідуальним запитом)

•адаптація дитини до нового колективу;

•підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності;

•асоціальні прояви у поведінці дітей;

•дитяча злочинність, домашнє насильство, булінг;

•взаємовідносини в системі “вчитель-учень”;

•дитина у віртуальному просторі, комп’ютерна залежність;

•профорієнтаційна робота (консультації з учнями).

5.    Просвітницька робота:

•формування культури здорового способу життя;

•інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління;

•ознайомлення учнів із загрозами, які може нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо);

•інформування молоді з проблем торгівлі людьми;

•інформування про соціально-небезпечні хвороби (Віл, СНІД);

•ознайомлення педагогів та батьків з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини

(виступи на батьківських зборах; виступ на педрадах, психологічних тренінгах, семінарах).